Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de octubre, 2011

SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN NO COMERCIO RETALLISTA GALEGO

Adquisición de ordenadores, software de xestión e outros equipamentos por parte dos comerciantes retallistas galegos. As solicitudes de subvención serán atendidas respectando a sua orde de entrada sen comparación con outras solicitudes, ata esgotamento do crédito dispoñible. Cada subvención acadará máximo o 70% do investimento subvencionable, co límite máximo e nas condicións establecidas para cada modalidade na orde de convocatoria. O IVE non será subvencionable. Os solicitantes poderán optar a unha ou varias das 5 modalidades de subvención, sen que poidan en ningún caso superar polo conxunto de subvencións a que concorran, o límite máximo de investimento subvencionable de 2.142,8 euros, ive excluído. Conceptos subvencionables: MODALIDADE A. Adquisición dun ordenador portátil ou de escritorio, segundo as seguites opcións, das cales únicamente se poderá financiar unha por beneficiario/a: A) Opción 1: ordenador portátil cun importe máximo custo equipamento de 400 € e requisitos mínimos

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

1. SECTOR INDUSTRIA. 1.A. AUDITORÍAS ENERXÉTICAS A INDUSTRIAS E PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA (Máx 75% do custo) 1.B. PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA EN INDUSTRIAS (Máx 22% do custo) - Auditorías enerxéticas (subv 75%) - Substitución de equipos e instalacións (subv 22%) Beneficiarios: empresas incluídas no sector da industria. 2. SECTOR TRANSPORTE. 3. SECTOR EDIFICACIÓN 3.A REHABILITACIÓN DA ENVOLVENTE TÉRMICA DOS EDIFICIOS EXISTENTES (Máx 22%) 3.B. MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DE INSTALACIÓNS TÉRMICAS NOS EDIFICIOS EXISTENTES (Máx 22%) 3.C. CONSTRUCIÓN DE NOVOS EDIFICIOS CON ALTA CUALIFICACIÓN ENERXÉTICA 3.D. AUDITORÍA ENERXÉTICA NOS EDIFICIOS DO SECTOR RESIDENCIAL E SERVIZOS (Subv máx 75%) Beneficiarios: Persoas físicas ou xurídicas de naturaleza pública ou privada. 4. SECTOR SERVIZOS PÚBLICOS. 5. SECTOR TRANSFORMACIÓN DA ENERXÍA. 6. SECTOR AGRICULTURA E PESCA. 6.A. AUDITORÍAS ENERXÉTICAS SECTOR PESQUEIRO. 6.B. AUDITORÍAS ENERXÉTICAS E PROXECTOS DE MELLO

PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS

Axudas dirixidas a reducir o consumo de enerxía eléctrica a través da substitución de electrodomésticos con etiquetaxe enerxética de clase A ou superior Prazo de presentación de solicitudes: ata o 31 de decembro 2011 ou esgotamento do crédito orzamentario.