Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de febrero, 2020

Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal.

DOG 21/02/2020 Prazo de presentación: ata o 23 de marzo de 2020 Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos  e sempre que nas persoas solicitantes non concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran, ademais, os seguintes requisitos:  Comerciantes retallistas: a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o domicilio social radique na Comunidade Autónoma b) Que, tendo a condición de peme , empreguen menos de vinte (20) traballadores. Para as actuacións de participación ou posta en marcha de proxectos de tendas efémeras ou eventos pop up, , empreguen menos de cincuenta (50) traballadores. c) Que estean dados de alta nalgúnhas das epígrafes