Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de diciembre, 2018

CONVOCATORIA PÚBLICA DO PROCEDEMENTO DE RECOÑOCEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL

 DOG Núm 236 do mércores 12 de decembro de 2018 Persoas que queiran inscribirse nesta nova convocatoria Certificado de Profesionalidade Prazo de Inscrición. iniciarase o 13/12/2018 e finalizará o 04/01/2019, inclusive. Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50 prazas Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 25 prazas. Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 150 prazas. Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural (SEA595_2): 242 prazas, das cales: .- 122 prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 30 de decembro de 2016) .- 120 novas prazas Información na páxina web da consellería: http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-reconocemento-experiencia-profesional

Acreditación de competencias. Convocatoria 2019

Publicada a Orde do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Importante A solicitude  de participación no procedemento  deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia  ( https://sede.xunta.gal )  e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática  que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion , desde onde deberá xerarse o formulario normalizado.  Esta aplicación está activa a partir do 14 de xaneiro de 2019 . Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicac