Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de enero, 2022

GALICIA RURAL EMPRENDE - CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS EN ZONAS RURAIS (2022)

 Prazo de presentación: Ata o 8 de marzo de 2022. Estas axudas están cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020.  Proxectos obxecto de apoio 1. Serán subvencionables os proxectos dirixidos á creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas á primeira implantación de actividades económicas non agrarias viables, que deben contribuír á diversificación económica, crecemento de emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais. Con carácter xeral, serán subvencionables as seguintes actividades: a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación. b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de tr

TR341D - Promoción e consolidación do emprego autónomo

  Data de publicación:  30/12/2021 Data inicio de solicitude:  31/12/2021 Data remate solicitude:  30/09/2022 Obxecto A publicación deste programa é establecer as bases e convocar a axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral. Ao abeiro desta orde subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que, cumprindo os requisitos e condicións establecidas nela, se formalicen desde o 1 de outubro de 2021 ata o 30 de setembro de 2022, ambos inclusive. Características da axuda Co obxecto de axudar ás persoas desempregadas ao inicio e ao mantemento do emprego como persoa traballadora autónoma e deste xeito facilitarlles ingresos durante o inicio da súa actividade laboral, establécese para todas aquelas persoas que teñan a condición de benefici

Programa do bono das persoas autónomas - 2022

 TR341Q DOG do 30/12/2021 Data inicio solicitude:  14/01/2022 Data fin solicitude:  14/02/2022 O procedemento de concesión das axudas é de concorrencia non competitiva. Características da axuda Poderase conceder para a mellora da competitividade da actividade empresarial ou profesional das persoas beneficiarias desta orde, mediante pagamento anticipado, unha subvención dun 80 % da actividade que se vaia subvencionar cun límite máximo de 3.000 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables, e o resto do gasto será por conta da persoa beneficiaria. Esta axuda terá dúas liñas de actuación: Liña 1, mellora da competitividade a través dos seguintes servizos: Plan estratéxico do negocio. Plan de reorientación do negocio. Plan de refinanciamento. Plan de márketing. Plan de eficiencia enerxética. Plan de biodiversidade. Plan de comunicación do negocio. Plan de transformación dixital. Tamén se poderán subvencionar outros estudos e plans que teñan como fin aumentar a competitividade