Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de febrero, 2022

TR342C - Programa de incentivos á contratacion por conta allea e á formación

  Programa I: Incentivos á contratación por conta allea e á formación (código de procedemento TR342C). Este programa ten, pola súa vez, dúas liñas: unha de incentivos á contratación por conta allea e outra de incentivos ás accións formativas no centro de traballo: – Liña de incentivos á contratación por conta allea. Inclúe catro tipos de axudas compatibles entre si, sempre que a persoa traballadora pola que se solicitan os incentivos non sexa a mesma: 1. Incentivos á contratación indefinida inicial, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial de persoas desempregadas mozas, persoas desempregadas de longa duración, mulleres desempregadas e persoas desempregadas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social. 2. Incentivos á contratación temporal, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación temporal de persoas desempregadas mozas, persoas desempregadas de longa duración, mulleres desempregadas e persoa

Subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas 2022. MR708A

Axudas orientadas á ampliación e/ou modernización de empresas mediante a adquisición de maquinaria e equipamento destinado a actividades non agrícolas, co fin de reforzar o tecido empresarial no territorio rural galego e mellorar a súa competitividade, inducir á xeración de novos empregos e á consolidación dos existentes e, en última instancia, consolidar e impulsar a dinamización económica dos territorios rurais. Prazo de solicitude ata: 25/02/2022   Dirixido a: Microempresas e pequenas empresas ubicadas en zona rural. Persoas físicas que residan nunha zona rural Porcentaxe máximo da axuda: 45 Orzamento mínimo da actuación: 10.000 euros Persoas e entidades beneficiarias:  1. Poderán ser beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras, sempre que cumpran os demais requisitos previstos nelas:  a) As microempresas e as pequenas empresas situadas en zonas rurais e constituídas con anterioridade ao 1 de setembro de 2021.   b) Persoas físicas que residan nunha zona ru