Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de septiembre, 2022

Subvencións Xempre Emprendemento para apoiar iniciativas de emprendemento. TR880A

 Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas traballadoras autónomas e as pequenas e medianas empresas que estean de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2020. Serán subvencionables os investimentos que correspondan de xeito indubidable ao proxecto empresarial que iniciou a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2020 . En concreto:  1º. Equipamento informático.  2º. Activos intanxibles: activos que no teñen unha materialización física ou financeira.  3º. Investimentos en eficiencia enerxética.  4º. Adquisición de bens de equipamento e mobiliario.  5º. Reforma e habilitación das instalacións do local de negocio.  6º. A adquisición de activos pertencentes a un establecemento ou de bens de equipamento de segunda man serán subvencionables sempre que cumpran os seguintes requisitos :  – Que os activos sexan adquiridos a unha persoa terceira non relacionada coa persoa compradora.  – Que conste unha declaración da persoa vendedora sobre a orix