Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de julio, 2020

Subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021

DOG 1 de xullo de 2020. Obxecto:  Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica. Beneficiarios: -  As entidades sen ánimo de lucro. -  Empresas legalmente constituídas e autónomos. Investimentos subvencionables:  1. O equipamento principal de xeración enerxética (paneis solares, bomba de calor, caldeira…). No caso da biomasa o custo do equipamento térmico e os seus accesorios principais (sistema de regulación e control, sistemas de limpeza, depuración de fumes, extracción de cinzas). 2. O resto de accesorios da instalación para o correcto funcionamento do sistema. 3. O custo do sistema de almacenamento do combustible. 4. O custo do sistema de alimentación do combustible. 5. O custo de montaxe e conexión. 6. No caso da enerxía xeotérmica, o sistema de captac