Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de enero, 2018

Subvencións a entidades privadas para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018

En concreto, poderán ser obxecto de subvención, os seguintes investimentos: 1. Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. 2. Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial a Q de Calidade Turística. 3 Actuacións destinadas á mellora da clasificación do establecemento que supoñan un incremento de categoría. 4 Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidade coa imple­mentación de medidas de aforro enerxético. 5. Actuacións relativas á renovación e modernización das instalacións, así como em­belecemento do contorno. 6. Renovación dos equipamentos mobles necesarios para o funcionamento do esta­blecemento de aloxamento. Serán gastos subvencionables os seguintes: a) Servizos profesionais vinculados ao proxecto, como honorarios técnicos de redacción do proxecto e de dirección de obra. Os honorarios técnicos non serán superiores a