Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de marzo, 2017

PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos. Programa  I. Axudas para a promoción do emprego autónomo. A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica a aquelas per­soas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profe­sional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte ós distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral. Subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en mutua­lidade de colexio profesional que, cumprindo os requisitos e as condicións establecidos nela, se formalicen desde o 1 de outubro de 2016 ata o 30 de setembro de 2017, ambos inclusive. Contía da subvención: De 2.000 a 4.000 euros Prazo de presentación: ata o 30 de setembro de 2017. Programa II. Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar, para o

IG233 - GALICIA RURAL EMPRENDE - CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES (2017)

El plazo de presentación finaliza el 02/05/2017 Finalidad / Objetivo Serán subvencionables los proyectos dirigidos a la creación de empleo en las zonas rurales mediante ayudas a la primera implantación y desarrollo de nuevas actividades económicas no agrarias viables. . Beneficiarios potenciales a) Los titulares o miembros de una unidad familiar de una explotación agraria que diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas y que desarrollen su proyecto en la propia explotación. b) Las microempresa y pequeñas empresas de nueva creación o que inicien una actividad distinta a la que tenía en el momento de la solicitud de la ayuda. c) Las personas físicas que residan en una zona rural, bien para crear una nueva empresa o bien para seguir trabajando en la preexistente como trabajador por cuenta propia. Sectores incentivables a) Industrias, fábricas y locales destinados a la producción de bienes y materiales. No obstante lo anterior, las inversiones relaciona

Subvencións do Plan Renove de instalacións eléctricas comúns

Orde do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan Renove de instalacións eléctricas comúns , así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2017 (códigos de procedemento IN412E-IN412F). (DOG nº 52 do 15/03/2017) Obxecto Incentivar a renovación de instalacións eléctricas comúns en edificios de vivendas, co fin de mellorar as súas condicións de seguridade e favorecer a incorporación de medidas de eficiencia enerxética, así como para a selección de entidades colaboradoras que participan na súa xestión. (procedementos IN412E-entidades colaboradoras e IN412F-solicitudes de axuda). Actuacións e custos subvencionables A reforma das instalacións eléctricas comúns dos edificios de máis de 25 anos destinados principalmente a vivendas para adaptalas na súa t