Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de diciembre, 2011

PLAN RENOVE DE CLIMATIZACIÓN 2011

Será subvencionable a compra de equipos de potencia nominal maior ou igual que 5kw e menor e igual a 70 kw: - caldeiras de condensación. - equipos de aire acondicionado. - Bombas de calor. o prazo de presentación de solicitudes de axuda permanecerá aberto ata o día 30 de xullo de 2012 ou ata que se esgote o orzamento. O prazo para a adhesión das entidades colaboradoras remata o 3 de xaneiro de 2012. A contía da subvención non poderá ser superior ao 30% do seu custo, cos límites establecidos na convocatoria.

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES

1. ENERXÍA SOLAR TÉRMICA. Contía máxima da axuda: 35% do investimento. Máximo 60.000 euros. 2. ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ILLADA. Contía máxima da axuda. 40% do investimento. 3. ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA Á REDE. Contía máxima da axuda: 900€/kWp. Máximo 6.000 euros. 4. BIOMASA. Contía máxima da axuda: 30% do investimento. Máximo 30.000 euros. 5. BIOGÁS/GASIFICACIÓN. 6. ENERXÍA EÓLICA, MINIHIDRÁULICA E INSTALACIÓNS MIXTAS DE XERACIÓN ELÉCTRICA. Contía máxima da axuda: 40% do investimento. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 27 de xaneiro de 2012. Beneficiarios: persoas físicas maiores de idade, empresas legalmente constituídas e autónomos, administracións públicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, entidades sen ánimo de lucro.